Lancia EUROMOT ŻORY Lancia EUROMOT ŻORY
        
Alfa Romeo Chrysler Dodge Fiat Dostawcze Jeep  
 
    www.lancia.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usługi finansowe

Usługi posprzedażne

• Usługi inneBenefia - Towarzystwo Ubezpieczeniowe


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 22 września 1999 r.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 11036.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 61 500 000 PLN i jest w pełni opłacony. Jedynym akcjonariuszem jest  austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group należy do czołowych ubezpieczycieli na rynku austriackim (21 % udziału w rynku ubezpieczeń).

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej  i reasekuracyjnej, w zakresie Działu II – „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”. Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i do klientów instytucjonalnych – w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej: www.benefia.pl
 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies